Společně třídíme odpad a recyklujeme

Milí rodiče,

tento týden si děti procvičily, jak správně třídit odpad a dozvěděly se, jak plast, papír, sklo anebo nefunkční spotřebiče co nejlépe zužitkovat. V ranním kruhu děti hrály pohybové hry ,,Na odpadky” a ,,Na kontejnery”, třídily odpad do vhodných popelnic, procvičovaly barvy a materiály a vytvořily odpadkový koláč.
V centrech aktivit děti zkontrolovaly třídění plastu, papíru a smíšeného odpadu ve všech třídách, tvořily z barevných dřevěných kostiček kontejnery, hledaly rozdíly mezi obrázky znečištěné a neznečištěné přírody a procvičovaly si jemnou motoriku při stříhání materiálů dle vzoru tříděných nádob. Také se děti pustily do recyklace tím, že z vyřazených papírových ruliček vytvořily květináčky pro fazolky a z použitého tvrdého papíru vystříhaly rybičky, které použily na pokus s vodou, papírem a jarem. Nakonec se dětem podařilo i batikovat kusy starého ubrusu. V pondělí budeme v procesu batikování ještě pokračovat, děti už se jistě těší na konečný výsledek.

Pohodový slunečný víkend přejí Anet, Janička a Jíťa