Život ve městě a na vesnici

Milí rodiče, milé děti,

tento týden jsme zakončili náš třítýdenní projekt o bydlení a tentokrát jsme srovnávali život ve městě a na vesnici. V pondělí v naší třídě vzniklo několik měst, které děti ve skupinkách stavěly a učily se tím porovnávat pojmy jako menší, větší, největší. Společně jsme si pak připomněli jaký je život ve městě, a jaké zde máme možnosti. V úterý jsme na to navázali a srovnali jsme si život na vesnici. Děti na obrázcích hledaly hlavní rozdíly, na které jsme si pak v centrech hráli. V centru Voda a písek si děti hrály na rybáře a zkoušely chytat rybičky. V kostkách děti postavily statek a třídily zvířátka, která tam žijí a popisovaly, jak to na venkově vypadá. V centru Pokusy a objevy si děti vyzkoušely hrát na zahradníka a připravovaly ke klíčení hrách. V rámci centra Domácnost pak děti pracovaly s kuchařkou a hrály si na kuchaře, kde zkoušely vymýšlet pokrmy, které nám na zahradách rostou. Připomněli jsme si tak, co jsme s panem zahradníkem zasadili na našich záhonech a zkontrolovali jsme, co nám již vyrostlo. Ve středu jsme si povídali o historii staré Prahy, kterou jsme v rámci tělocviku prošli a seznámili se s hlavními památkami. Děti se prošly například po Karlově mostě, po žebřinách došly až na Pražský hrad a Zlatou uličkou došly na Malostranské náměstí a odtud pokračovaly lanovkou na Petřín. V závěru týdne nás čekala letos poslední oslava narozenin. Moc děkujeme rodičům za přinesené dobroty a spolupráci s oslavou za celý tento školní rok.

Krásný víkend vám přejí,

Verča, Terka a Janička