Hodnocení školy + kroužky na příští školní rok

Milí rodiče,

po letošním, pro obě strany náročném školním roce, vás chceme požádat, abyste věnovali pár minut našim dotazníkům, které nám pomohou vyhodnotit naše silné i slabší stránky a zaměřit se na ně. Dále dle výsledků rozhodneme, jaké kroužky vám od září nabídneme.

Dotazníky najdete zde:

Hodnocení školy

Hodnocení školní jídelny

Nabídka kroužků

Děkujeme za váš čas a vyplnění všech dotazníků.

Kolektiv MŠ