Školné, dotazníky, čipy

Milí rodiče,

připomínáme, že ve středu 30. 6. od 12:00 do 17:00 hodin budete moci vracet čipy, které již příští rok nevyužijete. Toto se týká rodičů předškoláků a dětí, kteří u nás končí docházku z důvodu stěhování.  Školné od září  2021 – v pokynech ohledně školného jsme zapomněli uvést, že předškoláci a děti s odkladem školní docházky neplatí školné.  Vám všem, kteří jste vyplnili dotazníky děkujeme a prosíme všechny, kdo jste nám ještě nevyplnili tři zaslané dotazníky, o jejich vyplnění. Pomůže nám to v naší další práci. Děkujeme.

Kolektiv MŠ