Nabídka zájmových kroužků

Prezentace kroužků proběhne na třídní schůzce 6. 9. 2021, kde vám lektoři upřesní požadovaný minimální věk dítěte. Podrobnější informace k nabízeným kroužkům najdete také v samostatné složce na nástěnce v šatně, nebo na odkazech níže.

U nejmladších dětí kroužky pro první rok předškolní docházky nedoporučujeme – pro děti je náročná adaptace a změna denního rytmu.

Kroužky jsou záměrně pouze ve dvou dnech, aby byl prostor také pro školní akce.

Kroužky budou otevřeny v případě dostatečného zájmu dětí.

Pondělí:

16:00 – 16:45 Keramika – pí Jana Tůmová                                                    2550,-Kč / pololetí
Dítě přihlaste u paní učitelek ve třídě do 30. 9. 2021

16:00 – 16:45 Cvičení s Káčou – pí Mgr. Kateřina Přechová “Hraj-si”        1750,-Kč / pololetí
Dítě přihlaste zde: https://www.hraj-si.com/node/3455

16:00 – 16:45 Kroužek pro kluky – agentura Rytmik                                2020,-Kč / pololetí
Dítě přihlaste zde: https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=149

Středa:

16:00 – 16:45 Hudební hrátky s angličtinou – pí Dudková                      2000,-Kč / pololetí                                                                                                                                         nebo 3800,-Kč / rok
Dítě přihlaste zde: dudkova.ter@gmail.com

16:00 – 16:45 Kroužek Povídálek  – agentura Rytmik                                  2020,-Kč / pololetí
Dítě přihlaste zde: https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=149


16:00 – 16:45 Taneční a pohybová výchova – agentura Rytmik          1800,-Kč / pololetí
Dítě přihlaste zde: https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=149