Cestovatelský týden

Milí rodiče a milé kočičky, 

tento týden byl velmi cestovatelský. Sice jsme si povídali o změnách na podzim, jak se mění příroda, ale asi jsme si měli spíše povídat o cestovním ruchu. 🤣 

V pondělí jsme si nejprve zopakovali roční období, dny v týdnu a třídní pravidla, a pak jsme si začali povídat o podzimu. Co se dá dělat na podzim – hrabat listí, pouštět draka. Dívali jsme se ven z okna, jak se mění příroda a zbarvují se listy. Pak jsme se vrhli na centra. Rozdělili jsme se do dvou skupin a malovali jsme podzimní strom. 
V úterý, protože jsme byli jen čtyři, jsme se rozhodli jít se třídou žabek do solné jeskyně. Bylo to moc príma! 

No, a ve středu jsme se přesunuli do třídy plné želviček! 
Tam jsme si povídali o ovoci. Jaký má význam, co tam patří, kde roste, rozkládali jsme slova na slabiky, určovali první hlásku, popisovali barvu a tvar. 

Pak jsme si připomněli, jak roste strom. Pohybově jsme ztvárnili růst semínka a stromu, určovali jsme, kdo z nás je nejvyšší a kdo nejnižší “ovocný strom”. Řekli jsme si, z čeho se strom skládá – z kořenu, kmenu a koruny. Přišli jsme na to, že slovo koruna muže mít i více významů. No, a pak jsme skládali ovocné stromy z dřívek a určovali, který z těch stromů je nejvyšší a nejnižší. 
V centru ateliér jsme malovali ovoce, řadili je podle velikosti a určovali největší / nejmenší. 
V kostkách jsme stavěli ovocné stromy a v manipulačkách jsme pracovali s modelínou. 

V pátek jsme si pořádně zadováděli, zacvičili a zatancovali ve třídě žabí. 

Celý týden byl super. Mohli jsme se podívat do jiných tříd a poznat nové kamarády. 

Přejeme krásný víkend, 
Anet z žab a Jíťa 😜