Příspěvek Rady rodičů

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás upozornit, že 31.10. uplynul termín pro zaplacení příspěvku do fondu Rady rodičů MŠ Kurandové na první pololetí školního roku 2021/2022.

Všem, kteří příspěvek na pololetí nebo celý rok už uhradili, velice děkujeme.

V letošním roce už jsme z fondu Rady rodičů mohli dětem uhradit mimo jiné návštevu sokolníka, divadelní představení ve školce nebo pracovní materiály do center v jednotlivých třídách.

Pokud jste příspěvek ještě neuhradili, prosíme o uhrazení příspěvku výši: 1.700,- Kč/dítě/rok na účet č. 8464671001/5500 co nejdříve.

Při platbě prosím uveďte stejný variabilní symbol jako u stravného 30xxxx, do poznámky připište celé jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

V případě potřeby je možné příspěvek rozdělit do dvou splátek, tj. 850 Kč do 30. 11. a zbytek do 31. 1. 2022.

Pokud vaše dítě nastoupí v průběhu roku, platí se pouze poměrná část (Kč 170 Kč/měsíc docházky/dítě).

Případné dotazy směřujte na: hana.prokopova@gmail.com.

Děkujeme.

Hana Hajná, pokladník