Na sv. Martina, prý už zima začíná

Ahoj Veverky,
jak už název napovídá, nějaký čas teď strávíme společně s Martinem. Ale od začátku. Po pondělní návštěvě solné jeskyně jsme se vrhli na legendu a vyprávění příběhu o Martinovi. Zjistili jsme, jak to bylo, když se Martin narodil (možná si i pamatujeme ve kterém městě), co mu předpověděli za budoucnost a jak se sám zasloužil o to, že byl oblíbený. Děti trénovaly vyprávění, obrázkové čtení, posloupnost děje, dramatické a námětové hry. Připomněly si pravidla ve třídě a pravidla slušného chování – pozdravit, požádat, poděkovat, pomáhat ostatním, podělit se.

Do všech činností se nám v tomto týdnu promítla podpora dovedností předcházející čtení, psaní a počítání. Zároveň jsme trénovali schopnost dokončit činnost, soustředit se a na závěr dokázat zhodnotit svůj úspěch. Činnosti byly zaměřeny na rozvoj a užívání všech smyslů, fyzické a psychické zdatnosti, logopedických a jazykových dovedností. Nezapomněli jsme ani na rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, prožívat je a uvědomovat si příjemné i nepříjemné zážitky. Na nástěnce zjistíte, co si děti představují pod pojmem štěstí.

Dechové cvičení podporovaly děti v pokusech s vodou. V manipulačních a stolních hrách skládaly obrázky s koňmi. V ateliéru vytvářely koně zapouštěním barev a husu s pomocí prstových barev. V hudbě jsme opakovali písničky o koních a procvičovali hlásky u klavíru. Stavělo se z víček, kostek, dřívek i z kukuřice. Některé aktivity byly složitější, jiné jednodušší. Děti tak mohly lépe hodnotit co už umí, co zvládnou a co je třeba ještě složité a co mohou zdokonalovat a zlepšovat.
V příštím týdnu začínají v odpoledních hodinách schůzky s rodiči. Právě o pokroku a úspěchu vašich dětí si rádi popovídáme. Společně zhodnotíme první dva měsíce a navzájem si poradíme, jak s dětmi pracovat, co se komu ve výchově osvědčilo či naopak, a jak jsou spokojené v novém společenství dětí a dospělých v MŠ.

Těšíme se na setkání. Hezký víkend.
Míša, Saša, Lenka a Lenka