Mateřská škola bude v období od 27.12.2021 do 31.12.2021 uzavřena.

Milí rodiče,

 v souladu s § 24 odst. 5 a § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání se zřizovatelem oznamujeme, že mateřská škola
přeruší provoz v době vánočních  prázdnin takto:

Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669, příspěvková organizace bude uzavřena od 27. – 31. 12. 2021.

Na děti se budeme těšit v pondělí 3. 1. 2022.

Vedení MŠ