Život na statku

Milí rodiče,

tento týden se děti seznámily s životem na statku. Učily se umět pojmenovat mláďata hospodářských a domácích zvířat. Téma mělo také za cíl probudit v dětech pozitivní vztah k přírodě a zvířatům.

V ranním kruhu se děti o zvířatech na statku dozvěděly více pomocí didaktické pomůcky Statek, která obsahuje velké plátno s obrazem hospodářského stavení a obrázky zvířat s dalšími typickými prvky statku. Děti popisovaly obrázky, přikládaly je na plátno, určovaly barvy, tvary, velikosti. Také si povídaly, k čemu jsou nám zvířata užitečná, jaký vydávají zvuk, kde žijí, čím se živí. V rámci předčtenářské gramotnosti děti tvořily zdrobněliny (např. kráva – kravička) a doplňovaly zvuky do říkadla, např. Ovce………….. ovčí řečí. (bečí). Velmi je bavilo hádat zvířata z rýmovaných hádanek:
Trávu mění na mlíčko,
k tomu bučí maličko.
Poznali jste! Sláva!
Je to totiž …………..


S dětmi jsme se bohužel nestihli naučit báseň Na dvorečku u babičky. Určitě nás potěší, pokud si ji s dětmi několikrát doma zarecitujete:-)

Na dvorečku u babičky
Na dvorečku u babičky, tam je mnoho zvířátek.
Když k ní přijdu, hned tu běží prase a pět selátek.
Přiběhne i slepička, ko, ko, ko, ko dák,
snesla dneska vajíčka, ano je to tak.
Ovečka se chlubí, bé, bé, bé,
dneska mi to sluší jé, jé, jé.
Na dvoreček k babičce chodím velmi rád,
se zvířátky já jsem totiž velký kamarád.

Dle reakcí dětí si budeme muset zopakovat hru Kuřátko pípni, kterou děti hrály v ranním kruhu. Tato hra rozvíjí sluchové vnímání. Dítě uprostřed kruhu má zavázané oči a pouze podle slabiky „píp“ má uhodnout, komu z dětí patřil hlas. Zeptejte se dětí, jak jim to šlo?

V centrech aktivit děti tvořily kurník s kuřátky, chlívek s prasátky, ovečky a zvířátková pravítka. Procvičovaly jemnou motoriku (stříhání, lepení, omotávání bavlnkou, práce s vatou), rozvíjely matematickou pregramotnost (učily se poznávat čísla a psát je), vnímaly tvary zvířat při hře činnosti se stíny, rozvíjely slovní zásobu při procvičování pojmů.

Příští týden ve čtvrtek se bude na zahradě MŠ konat Čarodějnický rej, začátek již od 16:30. Nutný je kostým pro rodiče i děti! Těšíme se na vás!

Krásný víkend přejí Aneta, Jana a Jíťa