Letní provoz

Milí rodiče,

vy, kteří jste své děti přihlásili na letní provoz, k zápisu, který proběhne ve středu 25. 5. 2022 již nechoďte.
Ve třídách jsou seznamy přihlášených dětí. Prosíme vás jen o kontrolu a odsouhlasení.
Školné a stravné pro letní provoz bude uhrazeno z přeplatků stravného, které vzniklo omluvami dětí během školního roku.
Ve výjimečných případech se může stát, že přeplatek nepokryje platby na letní provoz. Ty, u kterých tato situace nastane, budeme kontaktovat jednotlivě.

Děkujeme za spolupráci.
vedení MŠ