Domov – místo, kde bydlím

Milí rodiče,

s předchozím tématem rodiny úzce souvisí i místo, kde žijeme. Cílem tohoto týdne bylo v dětech upevnit pocit
bezpečí domova a posílit vztah ke svému bydlišti. Děti spolu diskutovaly, jak vypadá místo, které obývají (vesnice/město, dům/byt/chata, pokoj, nábytek) a s kým ho sdílí. Slovní zásobu si procvičovaly i tím, že popisovaly, jak vypadají jejich pokoje a co se v nich nachází. Procvičily si i prostorové pojmy – před, za, pod, vedle, nad, dole, nahoře, vlevo, vpravo. Děti si v ranním kruhu vyzkoušely rytmickou hru na tělo Tři bratři. Pokud budete mít doma volnou chvilku, doporučujeme zkusit s dětmi:-)

V centrech aktivit aktivit děti dramatizovaly básničku Byl jednou jeden domeček (https://www.youtube.com/watch?v=V3pkTeiV7oQ), přiřazovaly obrázky ke stínům, vytvářely dům, hrály smyslovou hmatovou hru, dělaly pokus s barvami, hledaly tvary v písku a mnoho dalšího.

Pondělní výlet směřoval do lesního zookoutku v Malé Chuchli. Děti na návštěvě v zookoutku pozorovaly a poznávaly lesní zvířata a ptáky. Vycházkou si procvičily nácvik chození ve dvojicích a po cestě si užily dobrodružství hned na dvou dětských hřištích. Dle jejich reakcí byla nejoblíbenější lanovka.

V úterý se konala oslava. Všem rodičům, kteří se zapojili, děkujeme za spolupráci při přípravě oslavy 🙂 Na oslavě nechyběl papírový dort, vanilková zmrzlina s ovocem a šlehačkou na přání oslavence, kreativní přáníčka, milé gratulace, prskavková fontána, společný přípitek i diskotéka.

Nejen při tělocviku cvičíme, pohybovou chvilku zařazujeme každý den před svačinou. Níže uvádíme činnosti provedené v tomto týdnu:

  • Lokomoční aktivity (běh, skok, plazení)
  • Rozcvička formou překážkové dráhy
  • Rozcvička s písničkou Superman; Boky, ramena, dlaně lokty, kolena
  • Pohybové hry Na sochy, Na domečky, Na schovávanou, Na mrazíka
  • Básničky s pohybem
  • Nácvik tance na besídku Kočičí písnička
  • Zdravotní cviky, balanční cviky
  • Relaxace s CD, recitované uvolnění

V rámci vyšší podpory čtenářské pregramotnosti, mají Kočičky od března zřízenou legitku do knihovny ve Wassermannově ulici. Děti si téměř každý týden chodí vybrat knihu, o kterou mají zájem. Knihu si osobně půjčují i vracejí. Pravidelným předčítáním sledujeme lepší soustředění, rozvoj logického myšlení, slovní zásoby, osvojení výslovnosti. Kromě toho chceme v dětech vzbudit zájem o knihu nenásilnou formou a nadšení u nich dále rozvíjet.
Tento týden děti vrátily již přečtené dobrodružství pejska Jojo.

Jojo, velká dobrodružství malého pejska - obálka knihy

Pro váš zájem přidáváme základní pravidla naší třídy, která se děti od září postupně učí a během roku se jimi řídí. Třeba pomohou i vám doma. Pravidla by měla být významnou prevencí konfliktů mezi dětmi. Na podobě pravidel se domlouváme spolu s dětmi a jejich písemnou i obrazovou formulaci máme vyvěšenou na viditelném místě, můžeme se na ně odvolávat, mluvit o nich, rozšiřovat je. Pravidla formujeme pozitivně. Všechna pravidla už děti znají a používají je, vyzkoušejte je:-)
Jedna pusa mluví, ostatní poslouchají. OUŠKOVÉ PRAVIDLO
Používáme kouzelná slovíčka (zdravím, děkuji, loučím se, ptám se laskavě). PUSINKOVÉ PRAVIDLO
Po třídě chodíme pomalu (krokem, abychom si neublížili). ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO
Šetříme vodu (při umývání). KAPIČKOVÉ PRAVIDLO
Všichni jsme kamarádi a máme se rádi (chováme se k sobě hezky). SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO
Umíme se rozdělit o hračky.

Pomáháme mladším dětem.
Každá hračka má své místo (uklízím hračky na své místo). HRAČKOVÉ PRAVIDLO
Když má někdo dobrý nápad, něco se mu povede, oceníme to (oceňovadlo plesk, tlesk, jó).
Mluvíme s prázdnou pusou (při svačině, obědě).
Třídíme odpad.
Při odpočinku posloucháme pohádku a odpočíváme (nerušíme kamarády).

A co nás čeká příští týden?
V pondělí se vydáme na výlet k jezeru do Prokopského údolí, odchod je opět v 8:00. Nezapomeňte dát dětem značky, je to nutné i z důvodu evidence odpolední svačiny. Doporučujeme děti před výletem nastříkat sprejem proti klíšťatům a namazat krémem s UV faktorem. Nezapomeňte na batůžek s pláštěnkou a pitím.
Ve čtvrtek přijedou do školky strážníci městské policie na koních, na motorce i autem.
V pátek probíhá tělocvik, prosíme o vhodné oblečení (nikoliv šaty či sukně).

Krásný víkend přejí Anet, Jana a Jitka