Otevírání studánek

Milí rodiče,

děti si tento týden povídaly o přírodních zdrojích vody. Lesní studánky jsou volně přístupným zdrojem vody na českém území a mají i svou tradici. Tradiční datem Dne otevírání studánek je 31. květen. Pondělní výlet proto směřoval hlavně k nalezení studánky a to se povedlo, i když pramen byl těžko dostupný. Týdenní projekt měl za cíl podpořit děti v utváření vztahu k přírodě, všímat si drobných živočichů a rostlin, vnímat jejich vlastnosti a pozorovat jejich chování v různých ekosystémech (voda, louka, les). Děti rozvíjely empatické cítění a chování k druhým lidem, zvířatům i rostlinám. Během výletu zažily radostné momenty, ale i smutné okamžiky při záchraně veverky.

Děti už vědí, že bez vody nelze žít a proto je potřeba vážit si všech vodních zdrojů. O studánky a prameny se starat, aby voda zůstávala čistá a pitná, protože čistá voda znamená zdraví.

Děti si užily celý týden plný aktivit nejen na výletě a ve třídě s centrováním, ale také při pohybové chvilce a na zahradě při středečním dopoledni s africkým tématem od Hraj si ke Dni dětí.

Příští týden děti čeká školní výlet, prosíme o včasný příchod.
Pomalu, ale jistě se blíží rozloučení s předškoláky. Prosíme vás o donesení bílého trička a kočičích uší, které si můžete vyrobit i doma. Čím veselejší, tím lepší:-)
Pokud byste si našli pár minut, budeme velice rádi za vyplnění dotazníků (do 10. 6.), které nám pomohou vyhodnotit slabé a silné stránky naší školky.

Děkujeme.
Hezký zbytek neděle přejí Anet, Janička a Jíťa