Zvýšení ceny stravného

Milí rodiče, z důvodu neustálého nárůstu cen potravin, jsme nuceni od září znovu navýšit cenu stravného
a to na 50Kč/den, pro děti s odkladem školní docházky na 52Kč/den.

Stávající rodiče prosíme, aby nastavili trvalé příkazy stravného na 1000Kč/měsíc, školného na 1110,-Kč/měsíc
– variabilní symboly zůstávají stejné.

Rodiče nově přijatých dětí dostanou podklady k platbám včetně variabilních symbolů při vyzvedávání čipů.

Děkujeme za pochopení
Vedení MŠ