Informace z třídní schůzky

Milí rodiče,
v návaznosti na třídní schůzku si vás dovolujeme oslovit s krátkým dotazníkem ohledně naší spolupráce.
Dotazník najdete zde. Prosíme vás o jeho vyplnění co nejdříve, nejpozději do 15.9.2022. Moc děkujeme!
Na základě odpovědí vás konkrétně oslovíme s další spoluprací dle vašich preferencí uvedených v dotazníku.

Dále prosíme o úhradu ročního příspěvku do fondu Rady rodičů ve výši 1700,- Kč/dítě na účet č. 8464671001/5500 splatného do 31. 10. 2022. Částka byla rodiči na dnešní třídní schůzce odhlasována.
Při platbě prosím uveďte stejný variabilní symbol jako u stravného 30xxxx, do poznámky připište celé jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

Informace o prezentovaných kroužcích pro následující školní rok najdete zde.