Válela se dýně, válela se líně.

Milí rodiče,

podzimní čas nám přinesl nejen podzimní počasí, ale také Dýňové svátky. Čas strašidel a duchů. Dětem hravou formou přibližujeme nejen české dušičkové období, ale i svět cizích zemí a tradic, jako je Halloween.

Téma nám odstartovalo povídání o dýni, které vycházelo zejména ze zkušeností dětí. Já o dýni vím že… Víme tedy z čeho dýně vyroste, co potřebuje ke svému růstu, co se z ní může uvařit a proč se vlastně vydlabává. K pochopení souvislostí nám pomohly vstupy do příběhů. Irská legenda o Jackovi, který byl zlý, nepracoval, kradl a ubližoval lidem. Proto jeho duši nechtěli ani andělé ani čerti. Dostal od čerta pouze žhavou hroudu uhlí, kterou dal do vydlabané řepy. Lidé od té doby dlabou dýně a dávají na okna, protože věří, že je světlo ochrání právě od zlých duchů, jako byl ten Jackův. Světlo z dýní chrání před nemocemi a dává také znamení všem, kteří už nejsou s námi, že na ně myslíme a jsme v pořádku.

Druhý příběh byl o líné dýni, která chtěla závodit se zvířátky. Tvrdila, že je nejrychlejší a že vyhraje. Vychloubala se, ale nakonec se jí v cíli vůbec nedočkali. Kdo vyhrál, závodil a jak to bylo se zeptejte dětí. Také proč byla dýně líná, ztěžka chodila. Děti už vědí, že kdybychom jenom seděli líně, byli bychom tlustí jako dýně. Proto také každý den cvičíme, zdravě jíme a sportujeme.

Ve čtvrtek jsme začali připravovat narozeninovou oslavu. Dort, přáníčka, trůn….Samotná oslava v pátek se povedla, všem se moc líbila.

Práce z center můžete vidět ve fotogalerii i na nástěnce v šatně. Důkladně vše s dětmi prozkoumejte, ptejte se, povídejte si.

Aktivitami naplňujeme cíle ve všech pěti oblastech. Dítě a jeho tělo – hrubá a jemná motorika, zdravé životní návyky, smyslové vnímání, praktické sebeobslužné dovednosti atd. Dítě a jeho psychika – pozornost, paměť, vnímání, řeč, fantazii, tvořivost, řešení problému, vlastní vyjadřování, grafomotoriku, předmatematické představy atd. Dítě a ten druhý – vnímání své jedinečnosti, zodpovědnost za sebe, respektování pravidel, spolupráce atd. Dítě a společnost – seznamování s tradicemi, aktuální dění aj. Dítě a svět – povědomí o tom kde žijeme, v jaké zemi…

Všem děkujeme za spolupráci na našich narozeninových oslavách a za účast na dýňobraní, které jsme si všichni, i přes špatné počasí, myslíme, užili.

Hezký podzimní víkend Saša, Míša, Lenka a Lenka

PS: V úterý nás čeká Medvídkova nemocnice, nezapomeňte plyšáka a obvaz. Vymyslete s dětmi nemoc nebo úraz. Také bílé triko, budou z nás totiž doktoři. Děkujeme.