Příspěvek Rady rodičů

Milí rodiče,

připomínáme, že uplynula splatnost pro zaplacení ročního příspěvku do fondu Rady rodičů ve výši 1700,- Kč/dítě
na účet č. 8464671001/5500.

Pokud jste platbu ještě neprovedli, prosíme o zaplacení. Z příspěvku se hradí dárky pro děti (Mikuláš, Vánoce, Předškoláci) a veškerý program nad rámec MŠ (kulturní a vzdělávací programy, výlety).
Při platbě prosím uveďte stejný variabilní symbol jako u stravného 30xxxx, do poznámky připište celé jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.
V případě potřeby je možné příspěvek rozdělit do dvou splátek, tj. 850,-Kč do 31. 10. a zbytek do 31. 1. 2023.Pokud vaše dítě nastoupí v průběhu roku, platí se pouze poměrná část (Kč 170,-Kč/měsíc docházky/dítě).

Případné dotazy směřujte na: hana.prokopova@gmail.com

Rodičům, kteří příspěvek již zaplatili, děkujeme za včasnou úhradu.