Stál sněhulák našišato.

Milí rodiče,

zimu jsme volali, ale stále nic. Venku se to podobá spíš začínajícímu jaru. My se však nedali, má vládnout zima, tak jsme prostě „stavěli sněhuláky“. A ještě plánujeme “lyžovat, bruslit…”. Sněhuláky jsme stavěli pomocí krychlí a dřívek. Řadili je podle velikosti. Předškoláci hledali věci, které začínají písmenem S. Už umíme také chodit po „ledových krách“, předávat si a přehazovat sněhovou kouli (míč). Pomocí básničky s ukazováním “Sněhulák je panáček” jsme si protáhli těla a procvičili paměť. Moc se nám líbila hra NA ŠIŠATÉHO SNĚHULÁKA „Stál sněhulák našišato, kdo ho stavěl, může za to. BUM, sněhulák spad“. Ke stavbě posloužila naše těla. Sněhulák stál různě nakřivo a našišato. A co na to nespokojený sněhulák? TO VÁM TEDA NEDARUJU. Rozběhla se tak veselá honička. Práce z jednotlivých center můžete vidět opět v naší fotogalerii i na nástěnce. Z pátečního cvičení si nechte ukázat nějaké cviky, ať víte, co vše už děti dovedou.

Každý den, v ranním kruhu a při jednotlivých činnostech v centrech aktivit, procvičujeme a zdokonalujeme předčtenářské a předmatematické dovednosti. Zaměřujeme se na logopedická cvičení, paměť, prostorové pojmy, rytmizaci, napodobování. Posilujeme jemnou i hrubou motoriku. Vzájemně si pomáháme, spolupracujeme, hledáme odpovědi a řešení momentálně vzniklých situacích (pláč kamaráda, rozlité pití, potřeba smrkat, úklid po hře a práci, poskládání peřin, zlobivé ponožky, běhání ve třídě…)

Hezký víkend plný radosti a úsměvů spolu s vašimi dětmi. Saša, Dominika, Lenka a Lenka

PS: V březnu plánujeme Andersenovu noc s přespáním ve školce. Zvažte spolu s dětmi, kdo z dětí spaní zvládne a řekněte si ve třídě o přihlášku. Bližší info najdete v šatně, nebo v kalendáři akcí na webu.