Život na farmě 🐄🐓🐑

Ahoj Kočičky,

jak již víte z předminulého příspěvku, týden s námi strávila paní učitelka Domča. Nadcházející týden se nám vrátí paní učitelka Lucka, na kterou se moc těšíme. V pondělí jsme se společně ve školce přivítali a řekli si, co nás čeká. Jako každé pondělí nás čekal hrací den, na který se děti velice těší.

Tento týden jsme zahájili tématem o zvířátkách na farmě. A i když nás bylo pomálu, týden jsme si užili.

V ranních kruzích jsme postavili ohradu pro zvířata, zvládli zvířata rozdělit na domácí a hospodářská. A říct si, jaký užitek nám přinášejí. Také jsme přiřazovali mláďata ke správným zvířatům a napodobovali jejich zvuky. Zpívali jsme a tančili na písničku: “Když jsem já sloužil.” A stihli jsme si i zahrát hru: “Hádej, co zmizelo.” Týden byl opravdu nabitý a velmi vydařený.

První den v centrech aktivit děti tvořily kravičky. V ateliéru je děti úplně samy namalovaly temperovými barvami. V manipulačním centru jsme krávy vyráběli z barevného papíru. A v domácnosti děti zkoušely dojit mléko z naší krávy Terezky, kterou takto děti pojmenovaly na začátku týdne.

Další den jsme v centrech vytvářeli ovečky. V dílně jsme tělo oveček obmotávali bavlnou a dodělali jim obličej. V ateliéru jsme ovečky tiskali korkem a v centru knih a písmen děti určovaly počet slabik ve slovech.

Poslední den center děti stvořily kohouty a slepičky. V ateliéru děti malovaly kohouty suchým pastelem a v manipulačním centru polepily vlastnoručně nakreslené slepičky novinami. V domácnosti jsme umixovali máslo ze smetany, které děti ochutnaly u svačiny.

Pátek jsme zakončili tradičním tělocvikem. A zahráli si tak spoustu pohybových her. Jako jsou: Kočka a myš, slepičky a vajíčka a jiné.