HMYZ

Milí rodiče a žabičky,

v pondělí nás čekal konečně první výlet s dětmi. Cílem naší cesty byla Holyně s okolní krajinou a nově vybavená dětská hřiště. Zpáteční cesta vedla přes část Prokopského údolí. Děti si nejen hrály, ale vedli jsme je i k pozorování drobných živočichů, neboť tématem tohoto týdne byl hmyz. Vzhledem k pěknému slunečnímu počasí jsme měli možnost vidět např. motýla, včelu, mravence, berušku …..

V úterý nás na zahradě čekal program jízdní policie doprovozené koňmi. Poučili nás, k čemu koně u policie slouží, co všechno musí umět, jaké překážky překonávají či jakým zvukům dokáží odolat apod. Děti si mohly vyzkoušet sedět v policejním autě či na velké policejní motorce.

V ranních kruzích jsme hovořili o životních cyklech hmyzu, způsobu obživy, kde přebývají. Zmínili jsme se o užitečnosti i škodlivosti jednotlivých druhů. Podrobněji jsme si popsali jejich stavbu těla. Vše bylo podloženo poučnými knihami a názornými obrázky.

Děti byly nejvíce nadšené z včel a motýlů, proto byla centra zaměřena na ně. V ateliéru lepily a zdobily včelí plásty, vyráběly včeličky z papírových ruliček a slepovaly létající včeličky z různobarevného papíru. V kostkách ozdobily velké předlohy motýla a housenky víčky. V písku tvořily vosí hnízda a modelovaly motýly pomocí formiček. V knihách a písmenech opisovaly slova hmyzu, obtahovaly spirály, procvičovaly si matematické dovednosti při vybarvování motýla dle čísel či jemnou motoriku při skládání rozstříhaného obrázku včely. V dílně vyrobily housenku z plata od vajec. V manipulačních hrách tvořily motýlka z krepového papíru, z barevných drátků dokončily tělíčka. V pokusech pak prozkoumávaly pomocí lupy či mikroskopu různé druhy hmyzu. V domácnosti jsme si za odměnu upekli vosí hnízda, které dětem moc chutnaly. Rodičům děkujeme za spolupráci a donášku potřebných surovin.

V pátek jsme si dali tělocvik s dráhou, kterou si děti vymyslely a připravily samy. Jejich oblíbená hra na sochy nesměla chybět. Poté jsme využili školní zahradu na pohybové prvky.

V pondělí se těšíme s dětmi na další výlet a tak prosíme, abyste přišli před osmou hodinou ranní.

Krásný víkend přejí

Lucka, Iveta a Lenka