Čipy, školné a stravné – důležité – prosíme čtěte do konce

V pátek  30. 6. od 12:00 do 17:00 hodin budete moci vracet čipy, které již příští rok nevyužijete. Toto se týká rodičů předškoláků a dětí, kteří u nás končí docházku z důvodu stěhování.

Přeplatky za školné a stravné
Přeplatky za školné, kterých bylo v celé MŠ pouze pár, jsme vrátili minulý týden.
Přeplatky za stravné budou vráceny do 5. 7. 2023.
Prosíme vás, abyste trvalé příkazy na školné a stravné zrušili nejpozději k 30. 6. 2023 a to i pokud bude dítě od září ve školní docházce u nás pokračovat.
Od září 2023 bude nutné pro všechny děti nastavit nové trvalé příkazy a to takto:
Číslo účtu a variabilní symboly stravného i školného zůstávají pro každé dítě stejné.
Stravné nastavte od září na 1000,-Kč.
Školné nastavte od září na 1144,-Kč.

Prosíme vás o nastavení trvalého příkazu ideálně na 5. den v měsíci, nejpozději však, aby peníze na účtu MŠ byly do 10. dne v měsíci.
Děkujeme
Vedení MŠ