Začátek roku je za dveřmi

Milí rodiče,

začátek školního roku se blíží a naše školka opět brzy ožije.
My se na vaše děti i na vás již moc těšíme a na úvod pro vás máme několik velmi důležitých informací:

Dne 4. 9. 2023 bude mimořádně zajištěn provoz již od 7:00 hodin ve všech kmenových třídách, v želvičkách je běžný provoz od 6:30 hodin.
Na příchod do MŠ si vyhraďte dostatek času, aby začátek školního roku proběhl hladce, děti byly v dobré náladě a vy jste měli dostatek času na vyřízení administrativy s paní učitelkami.
Prosíme, předem se seznamte s aktuálními školními dokumenty, které najdete zde, a na třídách následně potvrdíte svým podpisem. Po prázdninách doporučujeme příchod až do své kmenové třídy, tj. nejdříve v 7:00 hodin.
První den, zejména nově nastupující děti, vyzvedněte nejlépe hned po obědě. Dobu adaptačního období (dřívější odchod z MŠ, vaše setrvání na třídě a jiné) konzultujte v kmenových třídách s učitelkami. První den přineste s sebou zejména věci na převlečení a přezůvky. Zbytek požadovaných věcí z dopisu, který jste obdrželi na třídní schůzce, postačí donést v dalších dnech.

Školné a stravné
Výše školného pro školní rok 2023/2024 je 1144,-Kč, stravného 1000,-Kč. Stávajícím dětem zůstávají variabilní symboly pro stravné i školné stejné. Připomínáme nutnost nastavení trvalých příkazů pro každou platbu zvlášť ideálně k 5. dni v běžném měsíci (nejpozději musí být platby uhrazeny do 10. dne běžného měsíce). Předškoláci školné nehradí.
Nové děti obdržely pokyny k platbám včetně symbolů na červnové třídní schůzce.

Společná třídní schůzka proběhne 5. 9. 2023 od 17:00 hodin ve třídě veverek, následně budou schůzky pokračovat v kmenových třídách dětí, kde se dozvíte další důležité informace. Pozvánku najdete zde.

Na všechny se těšíme.

Kolektiv MŠ