Rada rodičů – platba příspěvku

Milí rodiče,

prosíme o uhrazení ročního příspěvku do fondu Rady rodičů ve výši: 1.800 Kč/dítě na účet č. 8464671001/5500 splatného do 31. 10. 2023.
Při platbě prosím uveďte stejný variabilní symbol jako u stravného 3xxxxx, do poznámky připište celé jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

V případě potřeby je možné příspěvek rozdělit do dvou splátek, tj. 900,-Kč do 31. 10. a zbytek do 31. 1. 2024.

Pokud vaše dítě nastoupí v průběhu roku, platí se pouze poměrná část (Kč 180 Kč/měsíc docházky/dítě).

Případné dotazy směřujte na: hana.prokopova@gmail.com

Rodičům, kteří příspěvek již zaplatili, děkujeme za včasnou úhradu.