Hola, hola, hej…

Milí rodiče,

„svolávací“ říkadlo „Hola, hola hej“ nám odstartovalo nový školní rok.  

„Hola, hola hej, dej mi ruku dej, do kola se postavíme, za ruku se podržíme, do očí se koukneme, hezký den si přejeme.“

Toto říkadlo patří mezi naše ranní rituály a je první, které jsme nové veverky naučili. Celý týden jsme se navzájem poznávali, hráli hry zaměřené na osvojení jmen dětí a jejich značek. Ukazovali jsme si, kam patří značky a postupně se seznamujeme s pravidly třídy. Došlo i na malé „centrování“. Bubnování písničky „Kdo dnes přišel do školky“ patřilo do centra Hudby. Barevné krychle a stavba školky z nich do Kostek. Dramatice patřila pantomima s nápodobou pohybu při představování. Prohlídka školky a kuchyně nám otevřela centrum Pokusy a objevy. „Čtení“ značek dětí bychom mohli zařadit do Knih a písmen. Sebeobsluhu (oblékání, převlékání, mazání chleba, úklid po jídle, mytí stolků, pomoc mladším kamarádům…) pak do centra Domácnost. Pěkné počasí nám umožnilo strávit hodně času venku na zahradě, třeba v písku, což je další centrum Písek a voda. Nechyběl ani Ateliér. Děti, které neusnuly kreslily obrázky. Spolu se staršími dětmi učíme ty mladší básničku s pohybem. Jak jinak než o veverkách. Ke kterému centru byste tuto činnost přiřadili? Starší děti to už jistě vymyslí.

„Seděly dvě veverky, na vysoké jedli, chvíli něco chroupaly, chvíli něco jedly, a když měly plná bříška, řekly si už dost, houpaly se houpaly, jen tak pro radost.“

Každý den cvičíme, cvičení chceme po celý rok zaměřit na správné držení těla. Budeme postupně osvojovat a procvičovat cviky k tomu určené.

Máme hezky odstartováno, nové veverky zvládají adaptaci na jedničku. Stávající veverky jim hodně pomáhají. Ve třídě vládne pohoda. Rituály jsou nám velkou oporou. Děti se díky nim lépe odpoutávají od vás rodičů, pomáhají navazovat kontakty s ostatními dětmi, překonávají obavy a strach z nového prostředí. Podporují jejich myšlení, řeč i aktivitu.

Všem děkujeme za báječnou spolupráci, donesené věci, prázdninové deníky i účast na třídních schůzkách.

Pro ty, co na schůzkách nebyli, prosím seznamte se s vytvořenými pravidly pro rodiče a podepište. V rámci projektu Zdravý podzim byla odsouhlasena návštěva solné jeskyně (10x). Vybíráme tedy částku 600,-Kč. Platbu můžete i rozdělit.

Užijte si krásný víkend. Saša, Mirka a Lenka

PS: Moc děkujeme, že dětem podepíšete všechny věci. Prosíme, dejte dětem věci na ven. V teplém počasí kraťasy. Děti nemohou být ve třídě v tom, v čem si hrají v písku a venku. Děkujeme.