ENDELE BENDELE, tak i tak, budeme si spolu hrát 🎨🖌️

Milí rodiče a želvičky,

druhý týden utekl jako voda a my se více a více sžíváme s novým, ale velice zajímavým prostředím. Tento týden jsme se zaměřili na seznamování a poznávání center aktivit. V kruhu jsme si centra představili, vyprávěli si o nich, a nakonec roztřídili předměty patřící do jednotlivých center.

Nejprve jsme se seznámili s Ateliérem, Dílnou a Pískem. V ateliéru děti malovaly značky barvami a štětcem. Úkolem dětí v dílně bylo zatloukání značky do korkové desky. Děti si tak vyzkoušely manipulovat s kladivem a hřebíky, a být opatrné při práci s těmito předměty. V písku na děti čekaly schované značky, které musely vyhrabat.

Dále nás čekalo poznávání Manipulačních her, Pokusů a objevů a Kostek. V manipulačních hrách děti procvičily jemnou motoriku prstů, pomocí natrhaného barevného papíru tvořily kuličky a lepily je na svoji značku. V pokusech děti zkoumaly značky lupou a v kostkách vytvářely svoji značku z PET víček.

Centrum Knih a písmen bylo plné vybarvování a obtahování značek. A v centru Domácnosti jsme se zacílili na zvládání sebeobsluhy, trénovali jsme obracení oblečení na líc a také se pokoušeli oblečení poskládat. Prosíme o spolupráci a vedení dětí k obracení a skládání oblečení.

Všechny výtvory dětí můžete vidět na nástěnce v šatně.

Každé ráno provádíme zdravé cvičení, při kterém se soustředíme na správné držení těla, na zapojení hloubkového stabilizačního systému. Dále se také soustředíme na prevenci vzniku ploché nohy.

Díky slunečnému počasí trávíme hodně času na naší zahradě, kde děti dovádějí a užívají si venkovních aktivit.

Děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníku, kdo ještě nevyplnil prosíme o nápravu do 20. 9. Dotazník naleznete zde: https://docs.google.com/forms/d/1DvsDdRPadvkjCHZh6J5kFj_2MDMoRgu722UMfOGZZJU/viewform?edit_requested=true

Také děkujeme rodičům za donesení toaletních potřeb, folií, hrnečků a overballů.

Na třídních schůzkách jsme se domluvili, že budeme s dětmi chodit každý čtvrtek do solné jeskyně, v rámci projektu Zdravý podzim. Brzy nás tento projekt čeká, a tak prosíme o včasné uhrazení platby, která činní 600 Kč (celkem 10 návštěv).

PS: Pokud vaše děti mají zájem o keramický kroužek, jsou dostupná ještě nějaká místa. Informace o kroužcích naleznete na tomto odkazu: https://www.mskurandove.cz/pro-rodice/nadstandardni-aktivity-2020-2021/

Těšíme se na další týden.

Adéla, Domča a Jana.