Moje rodina aneb spolu je nám dobře

Milí rodiče,

tento týden jsme pokračovali v tématu rodina. Povídali jsme si o domácích činnostech, předváděli je pantomimou, zopakovali si pravidla stolování, určili, jaké místnosti se doma nachází a přiřazovali obrázky předmětů, které v daných místnostech můžeme najít. Zahráli jsme si hru na paměť a také si povídali o tom, jak rozveselit člena rodiny, když je mu smutno a zároveň s námi děti sdílely, co rozveselí je, když je smutno jim. 

V úterý v centru ateliér děti malovaly na inkoustem natřený papír zmizíkem rodinu, v domácnosti rozdělovaly rovným dílem pro tříčlennou rodinu pohoštění, v manipulačních hrách látkou zdobily šaty pro maminku, v písku hledaly písmena, která se nachází ve slově rodina a v dramatice předváděly pantomimou činnosti (domácí práce) dle obrázku. 

Ve středu v kostkách děti společně stavěly cestu z domova do školky, v pokusech vyráběly „bludiště“, v manipulačních hrách stavěly cestu ze zažehlovacích korálků, v dramatice hrály hru na rodinu a v knihách a písmenech programovaly včelky tak, aby dojely z místa A do bodu B.

Ve čtvrtek děti v hudbě hrály na nástroje radostnou píseň, v ateliéru kreslily veselou maminku, v dílně stavěly domeček ze dřívek, v pokusech pomocí baterky odhalovaly, jaká písmena a jací členové rodiny se na obrázku nachází a v knihách a písmenech plnily úkoly s destičkami Logico.

Pátek patřil tradičně tělocviku. Hráli jsme pohybové hry, protáhli celé tělo, trénovali házení a chytání a na závěr relaxovali.

Příští týden nás ve středu čeká autorské čtení s jógou – Nelinka a jezero nádherných ploutví.

Přejeme hezký víkend, Mirka, Aneta a Lenka

PS: V příštím týdnu přivítáme ve třídě novou paní učitelku Míšu, která s námi bude úterý, středa, čtvrtek, už se na ni moc těšíme.