Školní jídelna

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu, která dětem poskytuje plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů a zachovává vhodnou skladbu jídelníčku. Jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Zajišťujeme dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. Mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodné časové intervaly.

Vedení školní jídelny:  Lenka Pitlounová, tel. 251 819 469

Úřední  hodiny: pondělí – čtvrtek 8.00 – 9.00 hodin, mimo tyto hodiny individuálně po předchozí domluvě