Tik Ťak ⏱️⌛⏰

Milí rodiče a milé žabičky,


v tomto týdnu jsme se zaměřili na čas.
Náš život plyne podle hodin. Jak se určuje čas a co znamená? Dnes je to již celkem jednoduché: podíváme se na 
hodiny a hned to víme.
Vždyť přece v každém domě a mobilu jsou hodiny. Dříve však lidé měřili čas jen velmi přibližně. 
Nejprve existovaly stínové / sluneční/ hodiny. Pomocí těchto hodin určovali Egypťané čas už ve druhém tisíciletí př. n. l.
Když ale bylo zataženo, tyto hodiny neukazovaly nic. 
Později se objevily přesýpací hodiny. Existovaly také ohňové hodiny.
Trvalo stovky let, než lidé vymysleli hodinový mechanismus.

Pro děti je důležité si zapamatovat, že den má 24 hodin, jedna hodina má 60 minut a jedna minuta má 60 sekund.
Na hodinách je velká a malá ručička. Já, velká ručička, ukazuji minuty. Já, malá ručička, ukazuji hodiny.
V kruhu jsme si vyprávěli o tom, o jakou vzdálenost se malá ručička posune od jedné číslice ke druhé, aby uplynula jedna hodina. Co dělá velká ručička – ta za hodinu oběhne celý ciferník. Sestavovali jsme pomocí obrázkových kartiček celý den. Co děláme ráno, co v poledne, co odpoledne, co večer a co v noci. Obrázky jsme jednotlivě popisovali a určovali, o jakou část  dne jde.
Moc hezký byl příběh “O Pražském orloji”, který jsme si četli.

Vše o čem jsme si povídali, jsme si ukazovali na jednotlivých příkladech, pomocí knih a také vytvářeli v centrech.
V atelieru jsme malovali a vystřihovali ,,kukačky,,. Také jsme malovali nástěnné hodiny a při té příležitosti procvičovali krouživý pohyb.
V domácnosti jsme se věnovali Oskarovi. Koupali jsme ho, uklidili mu jeho terárko a krájeli a připravovali zeleninu.
Také jsme přišli na to, že je lechtivý na krunýřku. Poskakoval na místě a děti z toho měly velkou legraci.
V kostkách postavily děti veliký orloj . Použily všechny druhy kostek a hlavně svou fantazii.
Malovali jsme do písku čísla a dokonce jsme zkoušeli malovat i do mouky.
Na koberci jsme tvořili hodiny podle předlohy za pomoci obruče a barevných dřívek. Ani v dílně jsme nezaháleli, vytvořili jsme velké nástěnné hodiny a pomocí zatloukacich korkových destiček i hodiny malé.
Učili jsme se nové písničky, hráli na hudební nástroje a nacvičovali tance.
Týden jsme zakončili tělocvikem, kde jsme využili nové zajímavé prvky – houpačky, prolézačky a lávky. To vše ve třídě.
Týden jsme si užili a vy si užijte víkend. 😅               

  Lucie, Aneta a Nikola