Čipy, školné a stravné – důležité – čtěte prosíme do konce

Milí rodiče,

ve středu 30. 6. od 12:00 do 17:00 hodin budete moci vracet čipy, které již příští rok nevyužijete. Toto se týká rodičů předškoláků a dětí, kteří u nás končí docházku z důvodu stěhování.

Přeplatky za školné a stravné

Ne všichni jste již zrušili trvalé příkazy nastavené na platbu školného a stravného.

Stále nám chodí platby u dětí, kteří mají vše uhrazeno a vedeme je jako přeplatky.

Máme ale také malou část nedoplatků a prosíme rodiče, kterým byl předán lísteček s nedoplatkem, aby ho uhradili co nejdříve.

Část přeplatků za školné jsme vraceli již 1.6.  Platby, které nám došly v červnu, vrátíme koncem června, nebo začátkem července. Přeplatky za stravné budou taktéž vráceny začátkem července.

Prosíme vás, abyste trvalé příkazy na školné a stravné zrušili nejpozději k 30. 6. 2021 a to i pokud bude dítě od září ve školní docházce u nás pokračovat.

 

Od září 2021 bude nutné pro všechny děti nastavit nové trvalé příkazy a to takto:

Číslo účtu a variabilní symboly stravného i školného každé dítě zůstávají stejné.

Stravné nastavte na 800,-Kč.

Školné nastavte na 1066,-Kč.

Prosíme vás o nastavení trvalého příkazu 5. dne v měsíci, jelikož máme problémy s Českou spořitelnou, která nám účtuje denní výpisy 15,-Kč/den. Pokud přijde co nejvíce plateb v jednom dni, nebudeme muset zbytečně financovat poplatky za účet a můžeme tímto ušetřené peníze investovat do potřeb pro děti.

Vás všechny,  kdo jste nám ještě nevyplnili tři zaslané dotazníky, prosíme o jejich vyplnění. Pomůže nám to v naší další práci. Všem děkujeme.

Lenka Pitlounová – vedoucí školní jídelny