Začátek roku je za dveřmi…

Milí rodiče,

začátek školního roku se blíží, posíláme Vám pár informací:

Naše škola po splnění několika kritérií v srpnu získala certifikát “Rodiče vítáni”, na což jsme náležitě pyšní. Věříme, že velmi dobrá spolupráce mezi naší školou a vámi rodiči bude pokračovat i nadále.

Veškerý personál je v tuto chvíli očkován proti Covidu.

Dne 1. 9. 2021 bude mimořádně zajištěn provoz již od 7:00 hodin ve všech kmenových třídách, v želvičkách je běžný provoz od 6:30 hodin.
Na příchod do MŠ si vyhraďte dostatek času, aby začátek školního roku proběhl hladce, děti byly v dobré náladě a vy jste měli dostatek času na vyřízení administrativy s paní učitelkami.
Prosíme, předem se seznamte s aktuálními školními dokumenty, které najdete zde, a na třídách následně potvrdíte svým podpisem. Po prázdninách doporučujeme příchod až do své kmenové třídy, tj. nejdříve v 7:00 hodin.
Vstup rodičům bude povolen v souladu s Pravidly pro pobyt dětí od 1. 9. 2021 ( ochrana úst, test, očkování). První den, zejména nově nastupující děti, doporučujeme vyzvednout po obědě. Dobu adaptačního období (dřívější odchod z MŠ, vaše setrvání na třídě a jiné) konzultujte v kmenových třídách s pedagogy. První den přineste s sebou zejména věci na převlečení a přezůvky. Zbytek požadovaných věcí z dopisu, který jste obdrželi na třídní schůzce, postačí donést v dalších dnech.

Na konci června byly rodičům zaslány dotazníky spokojenosti s mateřskou školou a jídelnou. Vyhodnocení spokojenosti se školou najdete zde, se školní jídelnou zde. Všem, kteří dotazník vyplnili, ještě jednou děkujeme.

Z letního dotazníkového šetření (viz. výše) vyplynulo, že převážné většině dětí i rodičů chyběly naplánované akce a kroužky pro děti. V tuto chvíli nejsou akce a kroužky MŠMT zakázány, pouze je doporučeno jejich omezení. V tomto školním roce bychom přesto rádi zrealizovali co nejvíce naplánovaných akcí pro děti a zajistili pro ně zájmové kroužky. Některé programy a kroužky zajišťují externí firmy, na jiné musí děti dojet MHD. Akce poskytované třetími osobami bychom realizovali pouze za předpokladu, že se osoba prokáže plně ukončeným očkováním nebo platným testem v souladu s pokyny MZD. Je pro nás důležité vědět, zda s nastavenými podmínkami na akce a kroužky pro děti souhlasíte. Proto Vás žádáme, abyste v prvních dnech vyjádřili svůj písemný souhlas ve formuláři na třídách. V případě, že se opatření MŠMT změní, budeme na situaci pružně reagovat.

Školné a stravné
Výše školného pro školní rok 2021/2022 je 1066,-Kč, stravného 800Kč. Stávajícím dětem zůstávají variabilní symboly pro stravné i školné stejné. Připomínáme nutnost nastavení trvalých příkazů pro každou platbu zvlášť ideálně k 5. dni v běžném měsíci (nejpozději musí být platby uhrazeny do 10. dne běžného měsíce). Předškoláci školné nehradí.
Nové děti obdrží pokyny k platbám včetně symbolů při převzetí čipů 31. 8. 2021 od 12:00 – 17:00 hodin u hospodářky školy.

Společná třídní schůzka proběhne 6. 9. 2021 od 17:00 hodin ve třídě veverek, následně budou schůzky pokračovat v kmenových třídách dětí, kde se dozvíte další důležité informace. Pozvánku najdete zde.

Na všechny se těšíme.

Kolektiv MŠ