Adventní čas

Chumelí se, chumelí,
maminka jde pro jmelí.
A tatínek pro ovoce,
už se těším na Vánoce.
A kdy budou? Hnedle, hnedle.
V předsíni už stojí jedle.

Milí rodiče,

tento týden jsme se zaměřili na adventní čas a určitě si o přípravách na Vánoce budeme povídat i během příštího týdne.

V pondělí jsme se v ranním kruhu věnovali významu adventního kalendáře a adventního věnce. Co na výrobu věnce potřebujeme? Proč jsou na věnci čtyři svíčky? Kolik dní najdeme v adventním kalendáři a proč? Děti si procvičily matematickou pregramotnost, zopakovaly si roční období a početní úkony. V centrech aktivit tvořily vánoční stromeček podle velikosti tvarů (obdélníků) a čísel. Při výrobě adventních věnců si vyprávěly o významu čtyř svíček a věnce nazdobily přírodninami. V centru Dramatika plnily úkoly při tvoření adventního kalendáře a dle jejich reakcí to nebylo jednoduché.

V úterý si děti poslechly příběh O Vánocích, které nechtěly být (přikládáme níže v souboru). S příběhem děti rozvíjely čtenářskou pregramotnost, především rozvoj slovní zásoby, správné pojmenování vánočních zvyků, poslech příběhu, a spolu s ním i poznávání doby adventní. Aby si děti pojmy co nejlépe procvičily, zapojili jsme všechna slova v příběhu, související s vánoční dobou, do pohybové hry. Zeptejte se dětí, jak jim to šlo… V centrech aktivit si pak děti procvičily slovní zásobu a komunikaci při vykrajování tvarů ze studeného porcelánu nebo při vykrajování perníčků. Písmenka procvičovaly i při zhotovení nápisu Vánoce.

Ve středu děti z geometrických tvarů poskládaly stromek. Poté zjišťovaly, který je nejvyšší, nejnižší, největší, nejmenší, jakých tvarů se objevuje nejvíce, který z nich je nejbarevnější atd. Na interaktivní tabuli jsme si hlouběji přiblížili význam vánočních zvyků, například vkládání šupiny pod talíř, lití olova anebo zavěšení jmelí. V centrech aktivit děti rozvíjely jemnou motoriku zdobením upečených perníčků, obmotáváním šablon zvonků bavlnkou anebo malováním vánočních koulí vodovými barvami, které po vrstvě soli získaly jedinečný vzhled.

Ve čtvrtek jsme se vydali do solné jeskyně a v pátek si děti rozhýbaly tělo při tělocvičné hodince.

V pondělí do školky přijede divadlo, proto dejte dětem vhodné oblečení! Vedeme tím děti ke společenskému chování.

Prosíme rodiče, aby si příští týden v úterý, v rámci aktivity v ranním kruhu a centra Domácnost, každé dítě přineslo 1 jablko. Děkujeme.

Loučíme se s vámi básničkou a přejeme pohodový víkend.
Anet, Janička a Jíťa

Prosinec- poslední měsíc v roce,
těšíme se na Vánoce,
na cukroví od maminky
a pak zazní cinky linky,
slyšíme hlas zvonečku,
pospícháme k stromečku.