Důležité!

Milí rodiče,

ve čtvrtek 30. 6. od 12:00 do 17:00 hodin budete moci vracet čipy, které již příští rok nevyužijete. Rodiče předškoláků, kteří budou chodit do školky v létě, osloví naše paní hospodářka telefonicky a domluví si s nimi osobně termín vrácení čipů.

Přeplatky za školné a stravné

Přeplaky za školné, kterých bylo v celé MŠ pouze pár jsme vrátili tento týden. Z přeplatků, které dětem vznikly na stravném jsme část převedli na letní provoz a zbytek ponechali na stravném, které vyúčtujeme a přeplatky vrátíme až po ukončení letního provozu tj. koncem srpna.

Vzhledem k tomu, že od září 2022 budou hrazeny jiné částky, je nutné nejpozději k 30 6. 2022 zrušit trvalé příkazy na školné a stravné a to i pokud bude dítě od září ve školní docházce u nás pokračovat z důvodu změny cen.

Od září 2022 bude nutné pro všechny děti nastavit nové trvalé příkazy a to takto:

Číslo účtu a variabilní symboly stravného i školného zůstávají pro každé dítě stejné.

Stravné nastavte od září na 900,-Kč.

Školné nastavte od září na 1110,-Kč.

Prosíme vás o nastavení trvalého příkazu ideálně na 5. den v měsíci, nejpozději však, aby peníze na účtě MŠ byly do 10. dne v měsíci.

Moc a moc prosíme všechny, kteří jste nám ještě nevyplnili dotazníky, prosíme o jejich vyplnění. Dotazník za MŠ najdete zde a za školní jídelnu zde. Pomůže nám to v naší další práci. Všem kteří vyplnili moc děkujeme.

Lenka Pitlounová – vedoucí školní jídelny