Bylo, nebylo…pohádka ,,O třech prasátkách”

Milí rodiče,

tento týden jsme začali nové téma, a tím jsou pohádky. Do pohádky jsme vstoupili pomocí pohádkových karet, zaměřených na předmatematické dovednosti podle Hejného metody. Jelikož byly prázdniny, tak nás bylo ve třídě málo, přesto jsme zvládli :

  • Popisovat obrázky a odpovídat na otázky. Kolik, kde, jak, před čím, více, méně, jakou barvu, co na sobě, co má první, poslední…
  • Procvičovat sluchové dovednosti při poslechu audio nahrávky. Co jsi slyšel? Hledat podobné zvuky.
  • Hrát sluchovou hru: Kam se prasátko schovalo.
  • Pohádku částečně zahrát a vstoupit tak do role, stát se herci.
  • Porovnávat velikost prasátek, popisovat je. Tvořit věty.
  • Odhadovat více x méně, větší x menší.
  • Vysvětlit si, někdy překvapivě neznámá slova. Pole, seno, strniště, sele, krumpáč, došky…😊
  • Zaměřit se na časovou posloupnost děje.

Přečtěte si prosím všichni ještě jednou tuto pohádku, pusťte si nahrávku (posíláme na WhatsApp, v době Covidu jsme jí namluvili, někdo jí tedy už možná má) a nechte děti vyprávět. Ptejte se na vše, co vás napadne. Využijte obrázky. Příští týden budeme v pohádce pokračovat. Hrát divadlo, vyrábět prasátka, vlka, a to různými způsoby.

Nechyběl páteční tělocvik ani každodenní pobyt venku, hry na zahradě, vycházky a pozorování změn v přírodě. Shodli jsme se, že zimu už nechceme a tak doufáme, že budeme moc příští týden přivítat jaro. (Jelikož ve čtvrtek napadl sníh, mohli jsme postavit malého sněhuláka. Máme ho už v mrazáku, bude se tedy moc podívat jak vypadá léto 🙂 ).

Hezký víkend Saša, Dominika , Lenka a Lenka

PS: Připravujeme se na plánované akce, jednou z nich budou Čarodějnice, prosíme rodiče o spolupráci, a to nejen přípravou kostýmů, ale také zapojením se do organizace odpolední akce. Najde se někdo, kdo by stál u stanoviště s úkoly? Buď vlastními, nebo nějaké připravíme. Dejte nám prosím vědět. Děkujeme.