Polámal se mraveneček, ví to celá obora, o půlnoci zavolali mravenčího doktora…🐞🐜

Ahoj děti a rodiče,

tento týden jsme pokračovali tématem Z pohádky do pohádky, konkrétně Ferdou Mravencem. Připravovali jsme se tak na dlouho očekávanou Andersenovu noc, na které děti čeká večerní cesta Ferdy Mravence za pokladem s množstvím zábavných úkolů, výtvarná dílna a večerní kino.

V kruzích jsme stavěli mravenečky ze dřívek, potrénovali jsme tak barvy, geometrické tvary a předmatematické dovednosti. Zopakovali jsme si Ferdovy kamarády, složili a popsali puzzle a zahráli si “živé pexeso.”

V úterní den jsme navštívili místní knihovnu, kde nás paní knihovnice provedla a sdělila nám, jak je možné si knihy vypůjčit. Dětí se dotazovala, jak s knihami zacházet, na co si dávat pozor, případně co dělat při poničení knihy. Nakonec si děti mohly vybrat a prohlédnout knihu dle vlastního výběru.

Centra aktivit se hemžily výrobky mravenců. V ateliéru děti kreslily mraveniště a Ferdy barvami. V manipulačním centru děti vytvořily velikého Ferdu z barevného papíru a také polepovaly mravence natrhaným barevným papírem, procvičili jsme tak jemnou motoriku.

V domácnosti děti přichystaly mravenečky z potahovací hmoty, na kterých si po obědě pochutnaly. V dílně tvořily mravence z ponožek a v kostkách měly za úkol vytvořit mraveniště s lesní cestou, ve které následně foukaly kukly mravenců do mraveniště.

Páteční den náležel tělocviku.

Přejeme všem krásný víkend.

Adéla, Lucka a Jíťa.