Dělání, dělání..

Milí rodiče, milé děti,

tento týden jsme si povídali o tom, která povolání se podílejí na stavbě domu, a také o tom, co vše je k jeho stavbě potřeba. V rámci tématu jsme se zaměřili na rozvoj zrakového vnímání, matematických dovedností, orientaci v prostoru, jemnou motoriku a předčtenářské dovednosti – posloupnost.

Seznámili jsme se s prací architekta. Ukázali jsme si opravdové návrhy architektů a vyzkoušeli jsme si práci s pravítkem. Děti si nakreslily také svůj návrh a pomocí stavebnice pak postavily i technický návrh svého domu. Počítali jsme, určovali jsme, který dům je vyšší, nižší nebo stejný, určovali jsme, z jakých geometrických tvarů se dům skádá.

V rámci předčtenářských dovedností jsme si řekli, co vše je potřeba ke stavbě domu. Děti si pak seřadily obrázky – stavbu domu dle posloupnosti. Opět jsme si vyzkoušeli práci ve skupinách.

Další den jsme se podívali na práci tesaře a na jeho stavební konstrukce. Ukázali jsme si a pojmenovali nářadí, se kterým tesaři pracují. V Kostkách si pak děti z dřevěné stavebnice postavily stavební konstrukci. V Manipulačních hrách děti stavěly konstrukce za pomoci špejlí a modelíny. Díky tomu zjistily, jak důležité je umět spolupracovat a umět se domlouvat.

Formou překážkové dráhy jsme si zahráli také na zedníky. Využili jsme lavičku, která představovala vysoké lešení, kolotoč nám “míchal maltu”, houpací prkno se nám houpalo jako lešení,.. U posledního stanoviště překážkové dráhy si každý vzal cihlu, které jsme si navozili tatrami, a společnými silami jsme postavili naší školku. Na zedníky jsme si zahráli třeba i v Ateliéru, kde děti “stavěly zeď” pomocí lego kostičky a tempery, kterou obtiskávaly na papír.

Příští týden se na vás budeme těšit,

krásný víkend
Tereza, Verča, Jana