Vítáme podzim

Milí rodiče,

minulý týden jsme s dětmi zakončili pohádkou “Papuchalk Petr”, a protože jsme zároveň přivítali první podzimní den, v povídání o ptáčcích jsme pokračovali i tento týden. Nejvíce jsme využili práci s mapou, atlasem a obrazovým materiálem. V ranním kruhu děti ptáčky pojmenovávaly a třídily ty, kteří přes zimu zůstávají u nás a kteří odlétají do teplých krajin. Zahráli jsme si také několik her, které dětem pomohly procvičit si barvy nebo sluchové vnímání. V centrech si děti vyzkoušely pracovat podle postupu, kreslit let ptáků do písku nebo pozorovat ptáčky dalekohledem. V centru Domácnost se děti seznamovaly s ptačí potravou a semeny, které také vytrhávaly ze slunečnice. V pátek jsme si zatančili na písničku “Vrabec a Sýkorka” a v rámci tělocviku si děti tentokrát vyzkoušely práci v týmech.

Krásný slunečný víkend přejí,

Verča, Terka a Janička