Hádaly se houby, hádaly se v lese

Milí rodiče,

téma tohoto týdne bylo motivované podzimem. Děti si v ranním kruhu povídaly o proměnlivém podzimním počasí, o barvách podzimu, zkoumaly plody lesa (listy, kůru, jeřabiny, šípky, šišky, kaštany, žaludy, ořechy atd.), také si zahrály na houbaře a diskutovaly o tom, jak se chovat v lese. V pohybové chvilce se děti rozdělily do dvojic a učily se tanec mazurku na píseň Houby. Zkuste si píseň doma zazpívat 🙂


V Pokusech a objevech děti lupou prozkoumávaly detaily přírodnin, V Kostkách postavily lesní cestu, v Dílně společně pracovaly na krmelci a v Dramatice tvořily čelenky s vybranými druhy hub a pak se dětem předvedly na houbové přehlídce. V centru Domácnost děti vyrobily houbařské košíky a v Manipulačních hrách navlékly korálky na drát a nechaly tak vzniknout originální houbaře.
Ve čtvrtek jsme pořádně prozkoumali všechna zákoutí solné jeskyně a v pátek se děti prošly do prokopského lesíku, kde budovaly domečky z přírodnin a hrály různé hry.

Připomínáme, že v pondělí čeká děti divadelní představení, prosíme tedy o vhodný oděv.

Pohodový víkend přejí Anet, Jana a Jíťa