Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce

Mílí rodiče, milé děti,

čtvrtek byl tak trochu jiný den – přijelo k nám divadlo! Divadelní soubor Kasperle si pro nás připravil velikonoční představení. Inscenace děti provedla různými velikonočními zvyky. Zjistili jsme, jak se jmenuje šest neděl před Velikonočním pondělím. Odhalili jsme také všelijaké druhy velikonočních i postních pokrmů.
Příběh začal na Popeleční středu, kdy dostal Kašpárek poučení o tom, co je to půst. Když s hrůzou zjistil, že půst trvá 40 dní, snažil se potají naládovat masopustním jelítkem – ale marně. Vždy jej něco nebo někdo zarazil. Každým dnem si stýskal po jelítku čím dál více. Hlad z něj dokonce udělal na nějaký čas protivu a mrzouta. Ale 40 dní uteklo jako voda a Kašpárek to s velkou pomocí Kalupinky a dětí vydržel. Nakonec spolu s Kalupinkou oslavili radostné Velikonoční pondělí.
Děti si během představení mohly užít interakci s herci, kteří sklidili od nadšeného publika bouřlivý potlesk. Třídou se ozývaly také spontánní výkřiky “Bravooooo!!!!”.
Divadlo jsme si moc užili a těšíme, že nás soubor opět navštíví.