Zvýšení ceny stravného

Milí rodiče,
v důsledku zdražení potravin jsme, bohužel, nuceni přistoupit od 1. 5. 2022 ke zvýšení cen stravného a to takto:

Děti do 6 let:
přesnídávka:            10,- Kč
oběd:                       25,- Kč
svačina:                    10,- Kč
Celkem:                    45,- Kč

Děti od 7 let:
přesnídávka:            10,- Kč
oběd:                       27,- Kč
svačina:                   10,- Kč
Celkem:                    47,- Kč

Ceny stravného jsou v souladu s vyhláškou č.272/2021 Sb., platnou od 1. 9. 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Limity na trvalých příkazech není nutné zvyšovat, jelikož děti na svých účtech mají přeplatky z omluvených dnů.
V případě, že by se nějaké dítě dostávalo na svém kontě do mínusu, budeme konkrétního rodiče kontaktovat.

Děkujeme za pochopení.

Vedení MŠ