Já do lesa nepojedu 🌲🌳🍃

“Já do lesa nepojedu” je písnička, kterou jsme si zpívali a hráli. A proč?

Naším tématem byla příroda, les a stromy.
Dověděli jsme se hodně o přírodě živé i neživé a o tom, jak důležité jsou pro naší planetu stromy.

Řekli jsme si, jaké druhy známe a jaký rozdíl je mezi stromem listnatým a jehličnanem. Povídali jsme si, jak nám stromy vytvářejí kyslík, abychom mohli dýchat. Když si děti zakryly nos i ústa a byly chvilku bez kyslíku, rychle pochopily, že to bez něj opravdu nejde.

Výlet jsme si naplánovali do Prokopského údolí. Počasí nám přálo. Tentokrát jsme zvolili cestu přes Holyň.
Cestou jsme zkoumali přírodniny, jednotlivé druhy stromů a strukturu kůry na kmenech.

Také jsme poznávali květiny a keře. Měli jsme velké štěstí a tak jsme mohli na poli pozorovat bažanty. Dokonce se nám do cesty připletl i slepýš. Děti se lekly, ale pak si ho většina i pohladila. Byl prý heboučký.

Ve školce jsme pak malovali les a tvořili stromy, zkoumali jsme přírodniny.

Práce s mikroskopem  se dětem moc líbila. Část center jsme přesunuli na zahradu. Dělali jsme pokusy s vodou a s pomocí lupy. Také jsme malovali tím, co jsme na zahradě našli – trávou, kytkou, klacíkem a třeba i hlínou.

Děti zalévaly, koupaly Oskara a vytvořily mu výběh. Také plely záhonky.
Společně jsme si nacvičili pohádku ,,O chytré myšce”. Postavili jsme si kulisy a zahráli představení. Dětem se tak líbilo, že se nám herci několikrát prostřídali.

Nechte děti, ať vám příběh převypráví.
Den maminek jsme oslavili piknikem v Prokopském údolí. Maminkám moc děkujeme za účast a příjemné odpoledne.

Hezký den přejí

Lucie, Anet a Lenka