Listí padá, vítr fouká 🍂🍃🍁

Ahoj kočky,

první listopadový týden byl věnován pozorování změn v přírodě. V kruhu jsme si povídali o tom, jak vypadají stromy. Během týdne jsme si dále povídali o listech.

Naučili jsme se báseň o stromech/podzimu:

Listí padá,

vítr fouká,

podzim na nás z mraků kouká.

Sluníčko se ještě směje, 

ale už moc nezahřeje.

Pondělí patřilo centru voda a písek, kde jsme lovili kolíčkem plavající listy. V manipulačních a stolních hrách jsme vyváleli modelínu, do které obtiskli listy. V ateliéru jsme zkoušeli frotáž listů. V kostkách jsme se snažili postavit strom. Někdo se zaměřil na bohatou korunu, pro jiné bylo důležité znázornit kořeny.

V úterý jsme otevřeli velké centrum hudba, kde jsme se seznámili s písní Jaro, léto, podzim, zima. Dále bylo otevřené centrum dramatika, kde jsme se vžili do rolí zajíců z knihy „Hádej, jak moc tě mám rád – podzim.“ Na závěr jsme zdokumentovali naši společnou podzimní fotografii. Můžete se dětí zeptat, koho/co znázorňovaly. Při vycházce jsme pozorovali stromy, sbírali kaštany a stavěli domeček z přírodnin.

Středa patřila další návštěvě solné jeskyně. Pobyt v ní si děti náramně užívají. Chůzi ve dvojicích a větším počtu zvládají výborně.

Čtvrtek patřil centru dílna, kde děti navlékaly na drátek listy. V manipulačních hrách obkreslily šablonu listu a vystřihly ji. V ateliéru vymalovaly štětcem strom. V centru pokusy a objevy objevily na papíře schované listy. Pátek patřil tradičně tělocviku.

PS 1: Ve čtvrtek 12.10.2023 nás čeká představení pohádky o Terezce a Matějovi. Prosíme, aby měly děti v tento den slavnostnější oblečení.

PS 2: Prosíme o kontrolu toho, že mají děti jeden pár ponožek navíc z důvodu návštěv solničky.

Krásný víkend přejí: Lucka, Aneta, Natálka, Jíťa